Chiến thắng Điện Biên Phủ là bản anh hùng ca bất hủ
Lượt xem: 146
Vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, cách đây 68 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giáng một đòn quyết liệt làm tan rã hoàn toàn đội quân viễn chinh xâm lược Pháp tại trận đánh Điện Biên Phủ, gây chấn động địa cầu, vang dội khắp năm châu; kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp cứu nước vĩ đại của nhân dân ta. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ của quân và dân ta vẫn còn vang vọng mãi trong mỗi trái tim của nhân loại, mỗi trái tim của những con người yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa, tự do và công lý. Kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhìn lại quá trình lịch sử của dân tộc ta và của nhân loại qua hơn nửa thế kỷ chúng ta càng thấy ý nghĩa vô cùng to lớn và sâu sắc. 
anh tin bai
          Tiếp tục phát huy tinh thần bất khuất chống đế quốc pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân huyện Hải Hậu cũng đã giành được những thắng lợi quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển của huyện trong những năm tiếp theo. Sau ngày được giải phóng tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức song có thể khẳng định rằng tổng quan bức tranh kinh tế - xã hội của huyện có những thay đổi to lớn. Sự đi lên của công cuộc đổi mới là lòng tự hào, niềm tin của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Hải Hậu.
         Ngày nay, phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ chúng ta hãy nêu cao lòng yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ, tự tôn dân tộc, tự lực tự cường, quyết tâm vượt qua thách thức, phát huy tinh thần cách mạng, dám nghĩ, dám làm, làm nên một “Điện Biên Phủ” mới trong sự nghiệp đổi mới. Mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi tổ chức cần có những nỗ lực vượt bậc, lập nên những thành tích mới, những Điện Biên Phủ lớn, nhỏ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh…
Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, các lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hải Hậu không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiêm minh về kỷ luật, có nếp sống chính quy trong mọi hoạt động, nâng cao trình độ, kỹ năng, chiến thuật, nghiệp vụ, chủ động xử lý tốt mọi tình huống xảy ra; tăng cường đoàn kết nhất trí, gắn bó với nhân dân; không ngừng rèn luyện đạo đức, có lối sống văn hóa, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại xâm lược của kẻ thù, xứng đáng là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
        Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ là phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng củng cố và nâng cao sức mạnh của tập thể, của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bài học sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cuộc kháng chiến toàn dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã cho chúng ta thấy vai trò cực kỳ quan trọng của khối đại đoàn kết. Ngày nay, sức mạnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẫn là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, của toàn dân. Chúng ta cần phải luôn nêu cao tinh thần dân tộc. Muốn vậy cần phải không ngừng mở rộng dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tránh tình trạng dân chủ hình thức, tạo nên sự nhất trí giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Thực hiện dân chủ đi đôi với kỷ cương phép nước.
         Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ chính là phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.
anh tin bai
         Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Hải Hậu ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, xây dựng Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, giàu mạnh, văn minh.


image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 895
  • Tất cả: 94320
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Phương
Địa chỉ: UBND xã Hải Phương - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:  098.673.7596  * Email: xahaiphuong.hhu@namdinh.gov.vn
 Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Xuân Tình – Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang