Kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND xã Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 332
Kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND xã  Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

     XÃ HẢI PHƯƠNG

 

 


  Số: 01/TB-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Hải Phương, ngày 01 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND xã

Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 


Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dụng về tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 29/6/2021 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp đã tiến hành các nội dung sau:

- Nghe Ủy ban bầu cử xã báo cáo tổng kết công tác bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND xã.

- Nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và cử tri tại các cuộc tiếp xúc vận động bầu cử của những người ứng cử Đại biểu HĐND xã với cử tri tại các đơn vị bầu cử.

- Xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết về: Quy định số lượng ủy viên các Ban của HĐND xã; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

KẾT QUẢ KỲ HỌP

I. Kết quả bầu và xác nhận tư cách đại biểu

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở xã đã thành công tốt đẹp đảm bảo dân chủ, khách quan, kỷ cương, đúng luật và an toàn, thực sự trở thành cuộc vận động chính trị và đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng của nhân dân, đã bầu đủ số đại biểu HĐND xã theo quy định. Ủy ban bầu cử xã đã xác nhận đủ tư cách đại biểu đối với 25 vị đại biểu trúng cử đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND xã, Phó Chủ tịch HĐND xã; Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

1. Ông Đỗ Quang Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Ông Trần Văn Phú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Ông Lê Xuân Thu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tái cử giữ chức vụ Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Ông Phạm Văn Phương - Cán bộ Ban Nông nghiệp xã, Trưởng xóm 3 được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Ông Hoàng Văn Tiệp  - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư Đoàn xã được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Pháp chế HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Ông Lê Quang Ánh - Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

III. Kết quả bầu cử chức danh của UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

1. Ông Nguyễn Xuân Tình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tại cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. HĐND xã  đã bầu 02 Phó Chủ tịch UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

- Ông Trần Minh Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2026, Đại biểu HĐND xã khóa XX.

- Ông Nguyễn Văn Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Công chức Tư pháp xã.

3. HĐND xã đã bầu ông Bùi Xuân Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Trưởng công an xã, Đại biểu HĐND xã khóa XX giữ chức vụ Ủy viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

IV. HĐND xã đã thảo luận và thống nhất thông qua 08 nghị quyết

- Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng Ban của các ban HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

-  Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Nghị quyết về việc quy định số lượng Ủy viên các Ban HĐND xã Hải Phương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

VI. Bế mạc kỳ họp:

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ông Đỗ Quang Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 nhấn mạnh những vấn đề liên quan đến hoàn tất thủ tục kiện toàn nhân sự bộ máy chính quyền, ổn định tổ chức đồng thời nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo và thực hiện trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, Hội đồng nhân dân xã trân trọng thông báo kết quả kỳ họp và kêu gọi cán bộ, nhân dân nỗ lực phấn đấu đạt và vượt mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đã đề ra./.

 

  Nơinhận:                                                                                                                                            

- Ban Thường vụ Huyện ủy;   Báo

- Thường trực HĐND Huyện; cáo

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Các vị đại biểu HĐND xã;

- Cổng Thông tin điện tử xã;

- Lưu: Văn thư.                                                                        

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Đỗ Quang Đồng

 

 

 


image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Phương
Địa chỉ: UBND xã Hải Phương - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:  098.673.7596  * Email: xahaiphuong.hhu@namdinh.gov.vn
 Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Xuân Tình – Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang