Hội nghị trực tuyến: Quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
Lượt xem: 217
Sáng 18/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”.
anh tin bai

Về dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu xã Hải Phương có đồng chí Đỗ Quang Đồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Phạm Văn Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các đồng chí cán bộ, công chức xã; trưởng, phó các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, ban xây dựng Đảng và các đồng chí cấp ủy chi bộ, trưởng xóm đã về dự đông đủ.

anh tin bai

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức ngày càng sâu rộng hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Hội nghị quán triệt Chuyên đề năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh, lan tỏa đến toàn quân, toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Trong thời gian tới, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nội dung Chuyên đề năm 2022 đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đối với những đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị không tổ chức được hội nghị trực tuyến, hoặc đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhưng chưa triệu tập hết số lượng đảng viên, Ban TVTU yêu cầu phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề tới toàn thể cán bộ, đảng viên theo hình thức phù hợp như học truyền thống, qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt hội, đoàn thể… Bên cạnh học tập chuyên đề cần tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 29 ngày 6-12-2021 của Ban TVTU về việc thực hiện Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016. Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đưa nội dung Chuyên đề năm 2022 vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của đảng bộ cấp mình, xác định đây là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ. Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hàng năm…

 

anh tin bai

Hội nghị đã nghe quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay” với các nội dung: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về năng lực chuyên môn của người cán bộ; tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ; Đảng bộ tỉnh Nam Định vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tình hình hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh trân trọng cảm ơn GS.TS Phùng Hữu Phú với bề dày kinh nghiệm, sự nhiệt huyết, kiến thức sâu rộng đã truyền đạt nhiều nội dung mới gắn với thực tiễn sinh động đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh và đến cán bộ, đảng viên ở các điểm cầu trong tỉnh. Đồng chí yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ nội dung Chuyên đề năm 2022, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để vận dụng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.


image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 29
  • Trong tuần: 902
  • Tất cả: 94327
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Phương
Địa chỉ: UBND xã Hải Phương - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:  098.673.7596  * Email: xahaiphuong.hhu@namdinh.gov.vn
 Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Xuân Tình – Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang