Đảng bộ huyện Hải Hậu 75 mùa xuân xây dựng và phát triển
Lượt xem: 405
Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Đảng ta, Dân tộc ta cùng đất trời đang chuyển mình vào Xuân Nhâm Dần. Tháng 6/1947, Đảng bộ huyện Hải Hậu được thành lập gắn liền với lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, góp sức vào mùa xuân bất tận của Đảng. 75 năm qua kể từ khi được thành lập, Đảng bộ huyện Hải Hậu đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành.
              Lịch sử vẻ vang
              Là một Đảng bộ được tôi luyện trong quá trình cách mạng, dưới cờ Đảng, Đảng bộ huyện Hải Hậu đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân Hải Hậu phát huy truyền thống anh hùng trong hơn nửa thế kỷ cùng với quân dân cả nước chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; nay đang chung sức dựng xây huyện Nông thôn mới kiểu mẫu.
         Từ những năm 1925, phong trào đấu tranh của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ảnh hưởng mạnh mẽ tới phong trào đấu tranh cách mạng ở Hải Hậu. Năm 1929 phát triển vào Hội Khê Ngoại (xã Hải Nam) gieo mầm cho các hoạt động của Đảng Cộng sản tại Hải Hậu. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 03/02/1930 mở ra b¬ước ngoặt lịch sử mới trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng Việt Nam. Ngay thời gian đó ở Hội Khê Ngoại thành lập tổ Đảng Tháng 7 năm 1931 đã tổ chức treo cờ đỏ búa liềm trên cây gạo tr¬ước Đền Hội Khê để cổ vũ nhân dân hăng hái đấu tranh cách mạng.
              Ngày 19/8/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công ở Hà Nội. Ngày 21/8/1945, chớp thời cơ cách mạng, những người cộng sản ở Hải Hậu đã nhanh chóng tập hợp lực lượng, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang để 10 giờ sáng ngày 21/8/1945, chính quyền đã về tay nhân dân, kết thúc sự thống trị của chế độ phong kiến, thực dân trên mảnh đất Hải Hậu. Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập gồm 5 đảng viên, do đồng chí Nguyễn Thiết Giáp làm Bí thư. Sự ra đời của Chi bộ Đảng là mốc son đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cách mạng ở huyện.
              Tháng 6/1947, Đảng bộ huyện đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất tại nhà từ họ Lại đệ tam xã Hải Long để công bố quyết định của Tỉnh uỷ thành lập Huyện uỷ Hải Hậu, đồng chí Vũ Thiện giữ cương vị Bí thư Huyện ủy. Hội nghị này có ý nghĩa như Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ, là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và quân dân huyện. Việc thành lập Huyện uỷ Hải Hậu là một bước ngoặt trọng đại đối với phong trào cách mạng của huyện; đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của phong trào cách mạng của địa phương. Từ đây, phong trào cách mạng của huyện chính thức có Đảng lãnh đạo, đưa phong trào cách mạng của huyện hoà vào dòng thác cách mạng của cả dân tộc. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Huyện uỷ, huyện Hải Hậu đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cũng như thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
              Ngày 15/6/1947, Huyện đội dân quân Hải Hậu được thành lập do đồng chí Thành Tất Đạt (tên thật là Nguyễn Văn Chúc) làm Huyện đội trưởng. Nhiệm vụ của Huyện đội dân quân lúc này là bảo vệ chính quyền cách mạng, phát triển chiến tranh du kích và là lực lượng nòng cột cho các cuộc đấu tranh vũ trang của quân, dân Hải Hậu.
              Sau khi Huyện uỷ và Lực lượng vũ trang huyện được thành lập, hệ thống tổ chức Đảng, lực lượng đảng viên và lực lượng dân quân du kích đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Cuối năm 1947 đã có 17 chi bộ với 105 đảng viên. Đó là nhân tố quyết định để lãnh đạo phong trào cách mạng của huyện vượt qua những khó khăn, ác liệt. Với những chiến thắng vang dội như¬: Văn Đàn, Cầu Đôi, đặc biệt là chiến thắng tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Biên, hệ thống phòng thủ cuối cùng của thực dân Pháp ở vùng Duyên Hải phía Nam tỉnh Nam Định, kết thúc sự chiếm đóng của thực dân Pháp và tay sai trên quê h¬ương Hải Hậu.
Những thành tựu, công sức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Hậu trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và công cuộc đổi mới xây dựng đất nước đã ghi thêm vào truyền thống quê hương những trang sử hào hùng mới. Quân và dân Hải Hậu vinh dự được Đảng, Nhà nước 4 lần phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và “Anh hùng trong thời kỳ đổi mới”; 40 tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 5 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; toàn huyện có 395 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”, huyện 43 năm điển hình văn hóa toàn quốc.
              Những thắng lợi trên đây khẳng định sự vận dụng sát đúng các quan điểm, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của huyện nhà; thể hiện truyền thống đoàn kết nhất trí, tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện. Cũng trong quá trình cách mạng ấy, Đảng bộ Hải Hậu đã trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ 1 chi bộ có 5 đảng viên năm 1945, đến nay Đảng bộ huyện đã có một đội ngũ hùng hậu với hơn 14 nghìn đảng viên, đang sinh hoạt trong 90 tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ huyện nhà là 1 trong 3 đảng bộ “Bốn tốt” đầu tiên của miền Bắc; là 1 trong 51 đảng bộ huyện được công nhận "Đảng bộ vững mạnh" đợt đầu của cả nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên được chăm lo rèn luyện, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được tăng cường, thực sự là hạt nhân lãnh đạo phong trào quần chúng ở địa phương.

 

anh tin bai

 

              Đoàn kết, đổi mới, dựng xây
              Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ Hải Hậu đã xác định rõ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong mọi thời kỳ cách mạng: Trong xây dựng Đảng, nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó coi trọng cả hai yếu tố: Số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên, chú trọng những địa bàn trọng điểm về chính trị-kinh tế, quốc phòng-an ninh, vùng đông đồng bào có đạo, quần chúng là nữ công nhân lao động và trí thức... Thực tiễn đã qua khẳng định Đảng tin dân, dựa vào dân; dân tin Đảng, theo Đảng, bảo vệ Đảng, nơi nào tổ chức Đảng vững mạnh, cán bộ, đảng viên gương mẫu thì ở đó phong trào mọi mặt phát triển mạnh.
              Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo song hành “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp - thuỷ sản phát triển và tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp - thủy sản ước đạt 3.594 tỷ đồng, đạt kế hoạch và tăng 3,34% so với năm 2020; giá trị sản xuất trên 1 héc-ta canh tác đạt 199 triệu đồng; sản lượng thủy sản đạt 40.206 tấn, tăng 5,1% so với năm 2020. 34/34 xã, thị trấn đạt nông thôn mới nâng cao, đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí tiến lên xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) dẫn đầu toàn tỉnh. Nhiều dự án, công trình được đẩy mạnh triển khai các thủ tục đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công theo tiến độ của tỉnh, của huyện. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 678,5 tỷ đồng, đạt 151% dự toán tỉnh giao và bằng 101% so với năm 2020 (nếu trừ thu tiền cấp quyền sử dụng đất thì tổng số thu thường xuyên từ kinh tế trên địa bàn đạt 144,5 tỷ đồng, tăng 11,4% so với chỉ tiêu tỉnh giao và bằng 96% so với năm 2020). Thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025 đạt 3,36%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,46%. Sự nghiệp văn hoá, y tế, giáo dục tiếp tục giữ vững và phát triển; ngành giáo dục và đào tạo huyện được tặng Cờ thi đua “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua năm học 2020-2021”; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang; các chính sách xã hội, chính sách với người có công tiếp tục được quan tâm. Công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững.
Nhiều lĩnh vực dẫn đầu của Tỉnh được khen thưởng: Đảng bộ huyện được nhận Cờ đơn vị xuất sắc 5 năm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ huyện, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân dẫn đầu tỉnh; Công an huyện vinh dự là năm thứ 10 liên tục (2011-2021) được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, huyện giữ vững điển hình Văn hóa cấp huyện của cả nước.
              Trong bài phỏng vấn đầu xuân Nhâm Dần, đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh: “Bước sang năm mới Nhâm Dần 2022 - năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tình hình có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, quân và dân toàn huyện phải nỗ lực phấn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2022, trọng tâm là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở đảm bảo chất lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tiếp tục tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân xây dựng  nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững”. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các chương trình Kinh tế, công trình trọng điểm của tỉnh, đẩy mạnh triển khai các Dự án tạo nguồn lực để xây dựng từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở, giao thông kết nối để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt là chủ động,  linh hoạt thực hiện thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Tin tưởng rằng với truyền thống huyện Văn hóa anh hùng, với khát vọng Phú Cường của người dân Hải Hậu chắc chắn chúng ta phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, sớm đưa Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu”.
              Thời gian sẽ qua đi, nhưng những kinh nghiệm được rút ra từ lịch sử sẽ còn mãi mãi; đó là những bài học vô giá cho Đảng bộ huyện Hải Hậu trong lãnh đạo, chỉ đạo. Chỉ có hiểu đúng quá khứ mới biết được hiện tại và nắm chắc con đường đi tới. Nhìn vào những trang sử đã qua, chúng ta rất tự hào và tin tưởng vững chắc rằng với truyền thống vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Hậu nhất định sẽ phấn đấu vươn lên giành những thắng lợi mới trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu xây dựng Hải Hậu trở thành một huyện vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hoá, mạnh về quốc phòng-an ninh- huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước./.
 


image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Phương
Địa chỉ: UBND xã Hải Phương - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:  098.673.7596  * Email: xahaiphuong.hhu@namdinh.gov.vn
 Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Xuân Tình – Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang